En vigtig ingrediens i digitale løsninger er
design

Twins Solutions har solid erfaring med at skabe design der understøtter jeres forretning og er identitetsbærer for jeres DNA. Vi har en tværdisciplinær tilgang, hvor vores designer indgår i et tæt samarbejde med vores informationsarkitekt og udvikler. Det giver den fordel, at designet skabes, så det overholder konventioner for brugervenlighed og samtidig lægger sig op ad de seneste teknologiske muligheder.

Savner du inspiration til hvordan design kan skabe en bedre brugeroplevelse og flere resulater på bundlinjen?

Book inspirationsmøde

Et strategisk redskab

Design er et redskab der kan anvendes til at skabe troværdighed, samhørighed og identifikation. Design kan også anvendes til at skabe forståelse og formidle kompleksitet på en enkel måde. Design kan styrke jer på to områder:

  1. Øget brugervenlighed
  2. Bedre branding 

Brugervenlighed

Brugervenlighed udgøres af summen af informationsarkitektur, design og teknologi.

Brugerne forstår, hvordan de skal interagere med løsningen. De handlinger vi gerne vil have brugerne til at foretage sig, bør understøttes af detaljer og funktioner i designet. 

Branding

Designet skal skabe troværdighed, interesse engagement og gode associationer hos jeres målgrupper. Den digitale tilstedeværelse er en af de vigtigste kommunikationskanaler over for kunder.

Derfor fokuserer vi på, at skabe design der er identitetsbærer for jer som organisation.

Tværfaglig tilgang

For at sikre informationsarkitektens arbejde når det omsættes til design, er der en løbende dialog imellem informationsarkitekt og designer.

Ligeledes konsulteres Twins Solutions udviklere løbende for at sikre, at vi benytter de seneste teknologiske fordele og samtidig bevæger os indenfor grænserne af standardfunktionalitet.

Digital designmanual

For at sikre konsistens i jeres løsnings visuelle udtryk kan Twins Solutions udarbejde en digital designmanual, som I kan anvende i jeres redaktionelle arbejde. 

Good design is good business.
Thomas Watson, Jr.