Talegenkendelse og mobile processer i
Slagelse Kommune

Der er i Slagelse Kommune en klar forventning om, at man ved hjælp af talegenkendelse og mobile medier vil kunne optimere forretningsgangene.

Projektnavn:
SoSu Android App

Lanceringsdato:
26 august 2014

Leverancer:
Mobil og tablets, Offentlige

Ydelser:
Mobil tilstedeværelse
Design

Test alt tekst

Baggrund

Der er i Slagelse Kommune en klar forventning om, at man ved hjælp af talegenkendelse og mobile medier vil kunne optimere forretningsgangene, således at man kan spare ressourcer, herunder både tid og penge. Samtidig er der en forventning om, at man ved brug af talegenkendelse og mobile medier kan sikre, at den enkelte borger oplever mere nærhed og omsorg - og at kommunens medarbejdere får en større arbejdsglæde i hverdagen. 

Ønsket for en løsning til kommunen er således, at medarbejderne generelt skal bruge færre ressourcer på registrering og rapportering og dermed have mere tid til pleje og omsorg af de enkelte borgere. 

Twins Solutions’ primære opgave er at afdække nuværende brugsmønstre, for efterfølgende at komme med forslag til hvorledes mobile processer og talegenkendelse kan optimere SoSu medarbejdernes hverdag og samtidig forbedre den enkelte borgers oplevelse.

Projektforløb

Af hensyn til projektets omfang blev det besluttet at opdele processen i tre faser.

Fase 1 – Afklaringsfase: Nuværende brugsmønstre vil blive afdækket, og indledende dokumentation, anbefalinger og skitser udarbejdes. Disse indledende undersøgelser vil udmønte sig i et oplæg samt wireframes til relevante mobile funktioner, som kan optimere hverdagen for den enkelte SoSu medarbejder.

Fase 2 – Testfase: Med udgangspunkt i den indledende afklaringsfase vil Twins Solutions udvikle en Android mobil applikation. Applikationen vil i en periode blive testet af udvalgte medarbejdere i deres daglige arbejde. Brugeroplevelsen og feedback fra SoSu medarbejdere vil give et unikt indblik i brugssituationen og dermed en bedre forståelse for medarbejdernes behov og ønsker. Det er med udgangspunkt i brugssituationen og medarbejdernes behov, at Twins Solutions vil komme med forslag.

Fase 3 - Konklusionsfase: På baggrund af testfasen og brugerfeedback vil Twins Solutions i samarbejde med Slagelse Kommune analysere potentialet, optimeringsmuligheder og ydermere benchmarke resultatet af de indledende undersøgelser. Anbefalingerne til optimeringsprocessen er således baseret på en autentisk test af Android applikationen og et unikt indblik i brugeroplevelse og behov. 

Slagelse Kommune

Målingsparametre

I projektet er der opsat klare parametre for måling af succes. Undersøgelser vil blive målt på tid, borgertilfredshed, nærvær, økonomi og kvaliteten af beskrivelser og indrapportering. 

Brugerinvolvering

Business Developer Michael Lund-Andersen fra Twins vil deltage på udvalgte hjemmebesøg, således at reelle brugsscenarier og adfærd bliver afdækket. Ligeledes vil udvalgte medarbejdere teste en Android applikation udviklet af Twins Solutions og derefter komme med inputs til forbedringspunkter.