Sea Health and Welfare

INSIGHT

Søfarendes velfærd og arbejdsmiljø

Sea Health and Welfare (SHW) arbejder på at forbedre de søfarendes velfærd og arbejdsmiljø, via viden, rådgivning og værktøjer.

Twins Solutions har siden 2009 løbende udviklet på SHWs digitale værktøjer. I den periode har SHWs softwareportefølje udviklet sig fra individuelle Windows applikationer til en familie af specialiserede applikationer samlet på én webplatform. Og fra udelukkende at fokusere på selve arbejdet til søs, til både at omfatte arbejde og fritid. For en sømand forlader jo ikke skibet, når han får fri, men har sin dagligdag her 24 timer i døgnet, uger eller måneder ad gangen.

 

løsning

Softwareporteføljen @sea

Med softwareporteføljen @sea ønsker SHW at bidrage til alle aspekter af livet til søs.

Work@sea er således den del af porteføljen der beskæftiger sig med arbejdsmiljø, med fokus på at reducere mængden af arbejdsrelaterede ulykker til søs. Work@sea består af modulerne Risk assessments, Chemicals og Safety Committee.

 

 

chemicals

Obligatorisk for skibe under dansk flag

SHW’s kemikaliedatabase indeholder over 4500 produkter, som danske rederier har indberettet, at de anvender på deres skibe.

Produkterne i databasen oprettes og vedligeholdes af SHW’s kemiingeniører med ingredienser, farekoder, produktkategori, sikkerhedsdatablade mm.

Rederierne angiver via whitelists, hvilke produkter rederiets skibe må anvende. Og skibet tilføjer lokale forhold som, hvilke produkter skibet anvender hvor, og med hvilke værnemidler.

Databasen er obligatorisk for alle skibe der sejler under dansk flag.

risk assessments

Et nødvendigt onde

Risk Assessment modulet rummer arbejdsbeskrivelser af de mange forskellige opgaver - store som små, suppleret med involverede risici og, hvordan disse kan nedbringes.

Risk assessments er en etableret del af arbejdet på et skib. Før en arbejdsopgave udføres skal de relaterede risk assessments konsulteres og for nogle arbejdsopgaver er det lovpligtigt at den udførende med underskrift attesterer at risk assessments er læst og forstået. Denne administrative del af arbejdet er for mange et nødvendigt onde og vi har haft fokus på at indarbejde den så enkelt og meningsfuldt som muligt i brugernes arbejdsdag.

resultat

Kanal til udveksling af data

Det har været en centralt problemstilling at sikre at applikationerne også fungerer uden, og med meget ringe, internet dækning.

Dette er løst ved at installere applikationerne lokalt på skibet. Opdateringer af data og udveksling af data med land sker via synkronisering, når skibet igen har internet. Synkroniseringen er udviklet, så den kun medtager data, der er relevante for det enkelte skib.

Denne synkronisering har været en udfordring i udviklingen, men har samtidig givet en forretningsfordel, idet SHW med denne har mulighed for også at udveksle anden data med skibene f.eks. nyheder og fitnesskonkurrencer skibene imellem.

Den nyeste version af @sea baserer sig grundlæggende på det samme datagrundlag som de gamle Windows applikationer, men med større brugervenlighed og udvidet muligheder for nye integrationer og snitflader med andre systemer. Således er der som noget nyt etableret en mulighed for at brugere på land bl.a. rederierne kan tilgå en @shore version af applikationerne.

kontakt

Jan Hjørdie

Lead Web Developer
+45 2887 6905