Psykolognet

INSIGHT

Psykolognet fremtidens platfom for hurtig Psykologhjælp

Psykolognet er en nystiftet andelsforening af Psykologer, som ønsker at eje deres egen digitale platform for at udbyde deres ydelser til f.eks. forsikringsselskaber eller andre større virksomheder.

Psykolognets grundide er, at sikre klienten det bedst mulige match med en Psykolog og efterfølgende at kunne monitorere og dokumentere forløbet frem mod en bedring. 

Samtidig ønsker man at automatisere de administrative opgaver, herunder fakturering og opfølgning med tests, så psykologens tid bliver frigjort til egentlig behandling 

Platformen ønsker samtidig at være et reelt alternativ til branchens øvrige platforme og dermed skabe en reel- konkurrencesituation på markedet.

LØSNING

Umbraco som fundament

Platformen er skabt på Umbracos CMS og Twins Solutions har stået for udviklingen af systemet og har i dag ansvar for både Databehandleraftale og Service Level Aftaler med Psykolognet for at sikre så stabil drift af systemet som muligt. Løsningen er en komplet digital forretningsplatform til psykologerne og indeholder interfaces til:

  • Psykologer:- Administration af deres klienter - Udsendelse og opsamling af Data fra trivselsmålinger - Administration af bookinger - Automatisk fakturering - Fleksibel skift af psykolog undervejs i et forløb
  • Selskaber/forsikringsselskaber der tegner abonnement på løsningen:- Integration til call-center til automatisk oprettelse af klienter - Automatisk fakturering – Løbende afrapportering på kvalitet af service
  • Klienter:- Login via NemID - Hjælp til valg af Psykolog - Arkiv på ens sag - Administration af bookinger - Skift af psykolog
  • Administration:- Administration af medlemmer/Psykologer - Fuld rapportering på alle sager i systemet - Oprettelse af forskellige spørgeskemaer/trivselsmålinger m.m.

RESULTAT

Ingen mellemled, direkte kontakt

I dag ejer Psykologerne deres egen platform og kan dermed tage dialogen direkte med deres potentielle kunder udenom fordyrende mellemled. Klienterne har fået en simpel indgang og kan hurtigt finde en psykolog der passer til dem, ved avanceret brug af kategorier og søge emner og følge deres sag gennem portalen. Såfremt de ikke er tilfredse med deres Psykolog, tilbyder systemet nemt skift og, efter samtykke, overførsel af kundens data til en den nyvalgte Psykolog, så der ikke spildes tid på overlevering

 

KONTAKT

Sine Porsborg Børsen

Projektleder
spb@twinssolutions.dk
+45 2616 4610