Learn to improve
Near Miss Database

En ny Near Miss database til Søfartens Arbejdsmiljøråd skal styrke og forbedre videns - og erfaringsdeling imellem rederier og deres besætninger.

Projektnavn:
Near Miss

Lanceringsdato:
07 oktober 2013

Leverancer:
Websites, Umbraco

Ydelser:
Design
Umbraco CMS

Link:
http://www.nearmiss.dk/

  •  Indrapporterede near miss situationer vises indbydende og i et brugervenligt system, som tilmed er skræddersyet.
    Indrapporterede near miss situationer vises indbydende og i et brugervenligt system, som tilmed er skræddersyet.
  • Nearmiss.dk skal skabe bedre og mere sikre arbejdsgange
    Nearmiss.dk skal skabe bedre og mere sikre arbejdsgange
  • Med en near miss database kan potentielt farlige situationer rettidigt elimineres.
    Med en near miss database kan potentielt farlige situationer rettidigt elimineres.

Behov

Søfartens Arbejdsmiljøråd (SAMR) skulle beslutte, om de ville forny licensen til deres daværende near miss database, som trængte til en opgradering eller om de alternativt skulle få bygget deres egen database til formålet. Near miss databasen styrker og forbedrer videns – og erfaringsdeling imellem rederier og deres besætninger samt rederierne imellem. SAMR valgte at få bygget deres egen database.  

Ambitionen for databasen var, at udvikle et mere indbydende og brugervenligt system, som i modsætning til den daværende standardløsning kunne skræddersys til SAMRs eget behov.

SAMR inviterede repræsentanter fra rederierne med i den indledende fase til en afklaring af deres behov og brugssituationer – på baggrund heraf blev der udformet en løsning, som havde fokus på brugervenlighed og den daglige håndtering, som skulle være nem og overskuelig.

Løsning

Løsningen blev en webside bygget på Umbraco platformen. Løsningen består af flere elementer dels af en helt åben webside, hvor man kan læse mere om projektet og dels et administrationsinterface til rederierne, hvor de kan registrere deres near miss situationer – efterfølgende kan de udtrække lister over deres rapporter med et utal af filtreringsmuligheder.

På en fælles rapportdatabase kan SAMR publicere anonymiserede rapporter. På baggrund af disse rapporter kan SAMR udsende safety learnings – opsummeringer på hyppigt forekommende situationer eller situationer med særligt fokus.  Løsningen skal derfor bidrage til at potentielle fejl eller ulykker elimineres.

Nearmiss logo

Effektiv eliminering af fejl og ulykker

Denne løsning giver grobund for en stor database bestående af indrapporterede near miss situationer, hvilket er til gavn for både rederier og deres besætninger. Rederierne skal levere data til databasen - med effektiv vidensdeling imellem rederier og deres besætninger kan potentielt farlige situationer rettidigt elimineres.

Proces

Twins Solutions har varetaget alle faser i projektet – lige fra ideudvikling, analyse over UX, design til den konkrete implementering og til undervisning af rederierne. Igennem hele projektet har vi indgået i en tæt kundedialog, og har benyttet os af 14 dages sprints med det formål at holde projektet kørende, og samtidig være i stand til at kunne tilpasse løsningen efter de udfordringer, som blev identificeret undervejs.