Medlemsnet til
Lokale Pengeinstitutter

Foreningens gamle medlemsnet fra 2004 var vokset ud af sin struktur og trængte til et redesign. Twins fik opgaven med at levere IA,design og front-end til medlemsnettet, som skulle udvikles af BEC i SharePoint.

Projektnavn:
LOPI Medlemsnet

Leverancer:
Websites, Private

Ydelser:
Strategi & Kommunikation
Informationsarkitektur
Design

  • Søgning kombineret med filtrering er den primære indgang til informationerne på det nye medlemsnet
    Søgning kombineret med filtrering er den primære indgang til informationerne på det nye medlemsnet
  • Panelet med filtreringsmuligheder ligger så det er tilgængeligt overalt på sitet
    Panelet med filtreringsmuligheder ligger så det er tilgængeligt overalt på sitet
  • Twins har desuden designet nyt logo, visitkort, brevpapir, PowerPoint skabelon mm.
    Twins har desuden designet nyt logo, visitkort, brevpapir, PowerPoint skabelon mm.

Udfordring

Internetmediet har udviklet sig meget, siden Lokale Pengeinstitutters medlemsnet blev lanceret i april 2004. Mængden af indhold på medlemsnettet var desuden øget betragtelig og var vokset ud af den oprindelige struktur. Lokale Pengeinstitutter ønskede et redesign, der bedre udnytter mediets muligheder for formidling og som markedsfører LOPI som en moderne servicevirksomhed med fokus på at skaffe medlemmerne ”de bedst mulige rammer for, at de kan udøve deres virksomhed”.

En konkret udfordring var at et dokument i den eksisterende træstruktur kunne ligge flere steder og at det var svært at danne sig et overblik over et emneområde og over, hvilke dokumenter der var de nyeste og gældende.

Løsning

I den nye løsning blev indholdet tagget og søgning i kombination med filtrering introduceret som den primære indgang til medlemsnettets indhold. Til meget komplekse emneområder blev der desuden udviklet et "forklæde" dvs. en oversigtsside med introtekst og links til de vigtigste medlemsinformationer, håndbøger, love mm. Dvs. en redaktionelt sammensat side, som kan skydes ind foran de automatisk genererede dokumentlister.

Sektionen "Rådgivning" bidrager til brugerens billede af hvad Lokale Pengeinstitutter er for en størrelse - og hvad de får ud af deres medlemsskab.

Medlemsnettets "Temaer" afspejler emner der er aktuelle i forhold til fx. skatteåret eller til verserende sager i pressen og er med til at skabe variation og signalerer at foreningen har antennerne ud.

Lokale Pengeinstitutter

Lokale Pengeinstitutter er en forening for knapt 70 lokale banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, på Færøerne og på Grønland. Medlemskredsen omfatter de fleste danske pengeinstitutter med undtagelse af de største.

Kerneydelse

Medlemsnettet spiller en central rolle i formidling og distribution af de brancherelaterede nyheder, vejledninger, modeller, fortolkning af love mm. Det er foreningens kerneydelse til medlemmerne.