Digital platform til
Frederikssund Erhverv

Et nyt website til Frederikssund Erhverv skal styrke kommunikationen med både eksisterende og potentielle tilflytter-virksomheder. Det skal være nemt og attraktivt, at være erhvervsdrivende i Frederikssund Kommune.

Projektnavn:
Frederikssund Erhvervsportal

Lanceringsdato:
10 marts 2014

Leverancer:
Websites, Private, Umbraco

Ydelser:
Umbraco CMS

Link:
http://frederikssunderhvervsportal.dk

  • Velkommen til Frederikssund
    Velkommen til Frederikssund
  • Visualisering af potentialer i Frederikssund kommune
    Visualisering af potentialer i Frederikssund kommune
  • Geografisk afbilding af virksomhedsklynger, erhvervsområder og infrastruktur
    Geografisk afbilding af virksomhedsklynger, erhvervsområder og infrastruktur

Behov

Frederikssund Erhverv fungerer, som bindeled imellem Frederikssund Kommune og den private sektor - organisationen er virksomhedernes talerør over for de beslutningstagere, som har indflydelse på erhvervslivets rammevilkår i Frederikssund kommune.

Frederikssund Erhverv ville forbedre kommunikationen til diverse interessenter, hvorfor der var et ønske om et website, hvorfra man kunne formidle information omkring eksisterende virksomheder, erhvervsservices og kompetencer i kommunen. Målet med den øgede kommunikation var at skabe opmærksomhed på de mange muligheder for erhvervsdrivende i Frederikssund Kommune.

Løsning

Løsningen blev et website - en lokal erhvervsportal, der kan styrke dialogen med nuværende virksomheder og ydermere skabe interesse fra potentielle tilflytter-virksomheder. Websitet formidler information omkring servicetilbud, viden og kompetencer i kommunen.

En central erhvervskort-funktion viser, hvilke brancher, virksomhedsklynger og forskningsorganisationer der findes både regionalt og lokalt.

Erhvervsportalen gør det derfor nemt og overskueligt for besøgende, at finde den information de har brug for.

Sitet er bygget på open source platformen Umbraco. Den løsning er valgt grundet de lave driftsomkostninger, der er forbundet hermed. Ved brug af Umbraco er Frederikssund Erhverv i stand til at styre og foretage indholdsopdateringer internt.

Erhvervskort-funktion

En erhvervskort-funktion viser, hvilke brancher, virksomhedsklynger og forskningsorganisationer der findes både regionalt og lokalt. Ydermere viser erhvervskortet nuværende og kommende infrastruktur på kommunens GIS kort. Derved synliggøres hvilke investerings- og udviklingsmuligheder der er i kommunen.

Markedsføring af Frederikssund Kommune

En digital platform skal etablere og styrke dialogen med både eksisterende og potentielle erhvervsvirksomheder, således at det bliver nemmere og mere attraktivt at være erhvervsdrivende i Frederikssund kommune.