Medlemsnet til
Forsikring & Pension

Twins vandt opgaven med redesign af brancheforeningens medlemsnet i en bureaukonkurrence. En opgave der indebar udvikling af IA og design.

Projektnavn:
Forsikring & Pensions medlemsnet

Lanceringsdato:
25 januar 2013

Leverancer:
Websites, Private

Ydelser:
Strategi & Kommunikation
Informationsarkitektur
Design

Link:
http://medlemsnet.forsikringogpension.dk

  • Medlemsnettets forside før login. Når brugeren er logget ind erstattes login feltet med et søgefelt.
    Medlemsnettets forside før login. Når brugeren er logget ind erstattes login feltet med et søgefelt.
  • Det nye medlemsnet introducerede nye elementer som statusopdateringer fra ledelsen
    Det nye medlemsnet introducerede nye elementer som statusopdateringer fra ledelsen
  • Stor tilfredshed med medlemsnettet førte til at Twins efterfølgende også blev bedt om at optimere websitet
    Stor tilfredshed med medlemsnettet førte til at Twins efterfølgende også blev bedt om at optimere websitet

Opgaven

Forsikring & Pensions medlemsnet servicerer medlemmerne med lovgivning, branchetiltag og presse - og desuden informationer til bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper. I den gamle løsning bestod indholdet i store træk af lister med PDF dokumenter opdelt i emneområder, der til dels var historisk betingede. 

Opgaven var med udgangspunkt i det eksisterende indhold at skabe bedre søgning, herunder mulighed for at søge på tværs af indhold. Overblikket i mængden af information skulle forbedres og medlemsnettet skulle i højere grad udstråle aktualitet evt. via statusopdateringer.

Forsikring & Pension ønskede desuden, at medlemmerne fortsat fik deres information via mail og lagde derfor vægt på forbedring af denne funktionalitet.

Løsning

For hvert PDF dokument oprettes en side med resumé og links til bilag og relaterede dokumenter. Desuden bliver alt indhold tagget med emneord, så der både kan søges på fritekst og på emneord. Der blev desuden tilføjet mulighed for afgrænse sin søgning til et datointerval og til særlige sektioner på sitet.

Forsiden, der møder brugeren efter login, viser de nyeste dokumenter og statusopdateringer - og desuden personlige elementer som "dine nyeste beskeder" og "senest fra dine udvalg".

Via knappen "abonnér", som ligger fast på alle sider, kan brugeren abonnere på ændringer til siden eller nye dokumenter om emnet, enten i form af attachment eller link til medlemsnettet.

Designet viderefører websitets look & feel med den karakteristiske lille og lag-på-lag effekt. I forhold til websitet er designet gjort mindre brandende og mere funktionelt udfra en betragtning om at medlemnettet først og fremmest er et værktøj.

Et brand i aktion

Service er som bekendt en mulighed for at demonstrere sit brand i aktion.

Det er Forsikring & Pensions vision, at branchen skal opleves som en betydelig og ansvarlig aktør i samfundet.

I forlængelse af dette introduceredes på medlemsnettet statusopdateringer som vi kender fra bl.a. politikernes Twitter opdateringer. Statusopdateringerne giver brugerne et blik bag kulisserne og et indblik i det arbejde der ligger forud for bl.a. nye lovtiltag.

Statusopdateringerne kan desuden ses som et led i bestræbelserne om "øget åbenhed og gennemsigtighed".

Værdien "høj faglighed" visualiseres ved at lade foreningens eksperter stå som afsendere af informationen. Og værdien "stærke netværk" demonstreres med overblik over foreningens mange samarbejder, samt ved at lade medlemsnettet fungere som arbejdsrum for foreningens mange udvalg.