En brugerundersøgelse af
Effektiv Indsats

Med udgangspunkt i en brugerundersøgelse - hvis formål var at evaluere på design og funktionalitet - er STARs website blevet finpudset og efterjusteret, således at det matcher brugernes ønsker og behov.

Projektnavn:
Evaluering af Effektiv Indsats

Lanceringsdato:
29 juli 2014

Leverancer:
Websites, Offentlige, Umbraco

Ydelser:
Strategi & Kommunikation
Informationsarkitektur
Design
Umbraco CMS

Link:
https://effektivindsats.dk/

  • Med plade og brikker sammensatte brugerne deres forslag til en forside
    Med plade og brikker sammensatte brugerne deres forslag til en forside
  • "Prøv uden login" og "Baggrundstal" blev tilføjet som resultat af testen
  • Bruger man sitet uden login vises øverst på alle sider en
    Bruger man sitet uden login vises øverst på alle sider en "Opret dig som bruger" bar

Baggrund 

Med henblik på, at få indsigt i brugeroplevelsen af effektivindsats.dk besluttede Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i fællesskab med Twins Solutions at få udført en brugerundersøgelse af websitet. Her skulle der blandt andet indsamles viden omkring design og funktionalitet.

Formålet var desuden, at få fremlagt konkrete input til fremtidige optimeringer og nye versioner af websitet.

Brugerundersøgelsen blev gennemført af brugervenlighedsekspert Katja Rose fra virksomheden Usable, og bestod af seks dybdegående interviews af brugere af websitet. Alle deltagere er ansat i Region Hovedstadens kommuner, og blev udvalgt på baggrund af en række relevante parametre – kommunens størrelse og geografiske placering samt anciennitet for den enkelte medarbejder/deltager. Efter udvælgelsen af deltagerne stod det klart, at der var tre primære brugerprofiler – profilerne adskilte sig fra hinanden i forhold til, hvor omfattende og detaljeret deres behov - men også deres brug af websitet var.

Resultater 

Resultaterne af interviewene var ensartede, og generelt var brugerne tilfredse med websitet – de var især tilfredse med at få stillet konkrete værktøjer til rådighed. Gennemgående var der enighed om, at disse var til gavn i det daglige arbejde. Der var desuden stor tilfredshed med designet, som deltagerne opfattede som moderne, funktionelt og overskueligt.

Undersøgelsen viste dog, at der var funktioner på websitet som deltagerne ikke havde opdaget eller taget til sig, og ydermere var der funktioner og informationer, som de manglede til at understøtte deres daglige arbejdsrutiner og processer.

Det kunne konkluderes, at websitet generelt fungerer godt, og at der er stor tilfredshed med designet. Derimod var der behov for, at der blev implementeret klare og synlige brugsflow, således at man som bruger ikke skal lede efter de ønskede funktioner. På baggrund af brugerundersøgelsen er der ydermere foretaget små justeringer i grænsefladen, således at brugerne får en mere brugervenlig og funktionel oplevelse af websitet.  

Udbytte af brugerundersøgelsen 

Med udgangspunkt i brugerundersøgelsen har STAR og Twins Solutions fået input til, hvad der bør vægtes og implementeres i kommende versioner og optimeringer af websitet. Alle resultater er blevet inddraget i overvejelserne, således at websitet matcher til brugernes behov og ønsker.

Interviews 

Indledningsvist af interviewet blev deltagerens jobprofil og daglige brug af websitet afdækket. Dernæst gik testlederen i fællesskab med deltageren igennem websitet, hvor deltageren løste specifikke opgaver.

Ved denne tilgang sikredes det, at testsituationen forblev autentisk og tæt på en reel arbejdssituation. Undervejs i processen blev forbedringspunkter og ønsker til fremtidig udvikling diskuteret.