Få et overblik over effekterne
Jobeffekter.dk

Få et samlet overblik over forskningen og se de nyeste tendenser på beskæftigelsesområdet. Jobeffekter.dk samler danske og internationale forskningsstudier og gør dem sammenlignelige og søgbare.

Projektnavn:
Jobeffekter.dk

Leverancer:
Websites, Offentlige, Umbraco

Ydelser:
Strategi & Kommunikation
Umbraco CMS
Informationsarkitektur
Design

Link:
https://www.jobeffekter.dk/

  • De blå lag guider brugeren i gang med søgningen. Så snart der er foretaget et valg forsvinder laget.
    De blå lag guider brugeren i gang med søgningen. Så snart der er foretaget et valg forsvinder laget.
  • Resultatet viser studier med den valgte kombination af målgruppe og indsats og desuden den vurderede effekt af indsatsen
    Resultatet viser studier med den valgte kombination af målgruppe og indsats og desuden den vurderede effekt af indsatsen
  • Jobeffekter.dk er et værktøj til både praktikere, politikere, embedsværket, organisationer, journalister m.fl.
    Jobeffekter.dk er et værktøj til både praktikere, politikere, embedsværket, organisationer, journalister m.fl.

Idé

En senior konsulent fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (nuværende Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) kom til Twins med en god idé; han ønskede at samle forskningsstudier på beskæftigelsesområdet og gøre dem sammenlignelige og anvendelige bl.a. i det praktiske arbejde på Jobcentrene.

Løsning

Løsningen blev en form for online bibliotek over forskningsstudier. Studierne bliver lagt ind af uafhængige forskere, som også tilføjer meta tags og desuden vurderer studiet på en række områder. Disse meta tags og vurderinger indgår i beregninger af bl.a. effekt og kvalitet.

Den primære adgang til studierne sker via et interface hvor målgruppe og indsats og evt. køn og alder vælges. I søgeresultatet vises studier der behandler den valgte kombination af målgruppe og indsats og desuden hvilke indsatser der, ifølge studierne, har den bedste effekt.

uafhængig

Formålet med Jobeffekter.dk er at stille uafhængig og retvisende forskning til rådighed på en lettilgængelig og transparent måde.

Studierne, der inkluderes i databasen, udvælges af uafhængige forskere og det er også denne bredt sammensatte gruppe af forskere der har formuleret den logaritme der ligger til grund for effektvurderinger mm..

logo

For at understrege uafhængigheden til Arbejdskedsstyrelsen blev der udviklet et selvstændigt logo til applikationen. I logoet indgår et matematisk sum-tegn som grafisk element.