Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Effektiv indsats

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ønskede at bidrage til kvalitetssikring, optimering og standardisering af budgetplanlægningsprocessen på beskæftigelsesområdet i kommunerne.

Projektnavn:
Effektiv Indsats

Lanceringsdato:
01 december 2011

Leverancer:
Websites, Offentlige, Umbraco

Ydelser:
Strategi & Kommunikation
Informationsarkitektur
Design
Umbraco CMS

Link:
https://effektivindsats.dk/

  • Et kommunalt værktøj der viser hvad beskæftigelsesindsatsen koster kommunen
    Et kommunalt værktøj der viser hvad beskæftigelsesindsatsen koster kommunen
  • Nøgletal der kan spare kommunerne for millioner af kroner
    Nøgletal der kan spare kommunerne for millioner af kroner
  • En effektiv beskæftigelsesindsats sikrer arbejdspladser
    En effektiv beskæftigelsesindsats sikrer arbejdspladser

Behovet

Med fokus på kommunal effektivisering og besparelser, er det essentielt at kommuner nemt og hurtigt kan danne sig et overblik over deres økonomi - ikke mindst på beskæftigelsesområdet, der typisk udgør en af de største poster på de kommunale budgetter. 

Udfordringen var, at den enkelte kommune anvendte egne regnearksbaserede budgetteringsmodeller – med risiko for at modellerne ikke indeholdte de seneste refusionssatser.

Samtidig var der et behov for, at kommunerne skulle lære af hinanden og dermed afprøve forskellige aktiveringsindsatser med henblik på at sikre en bedre tilrettelæggelse af aktiveringsindsatsen. 

Der var med andre ord behov for et planlægnings- og budgetteringsredskab til kommunen.

Løsningen

Sitet EffektivIndsats.dk er en online service, der viser hvad beskæftigelsesindsatsen koster kommunerne. Sitet sikrer, at kommunen altid anvender den mest optimale budgetteringsmodel.

Løsningen repræsenterer STAR udad til, hvorfor det grafiske design er udført med udgangspunkt i den eksisterende designlinje.

Løsningen indeholder online tutorials – en hurtig måde at få svar på funktionalitetsspørgsmålet. 

EffektivIndsats.dk er skabt i tæt samarbejde mellem STAR, Twins Solutions og kommunerne med henblik på at sikre værdi af leverancen.

God launchstrategi

EffektivIndsats.dk blev taget i brug af 84 ud af 98 kommuner indenfor de første tre uger efter lancering. Den enkelte kommune har således kunne se formålet med at opgive regnearket til fordel for en online service, der udgør en tidsmæssig såvel som en økonomisk besparelse. 

Tværdisciplinært projekt

Twins Solutions har under arbejdet med opgaven, været opmærksom på at flytte projektet fra en ren teknisk leverance til en leverance med fokus på brugeradfærd, online strategi og projektfacilitering.